Vodohospodářské stavby

Vodohospodářské stavby

ČOV Slabce
ČOV Panoší Újezd
ČOV Všetaty
Cedule povinné publicity akce

ČOV

Novostavba splaškových kanalizačních stok a výstavba čistíren odpadních vod v obcích Hřebečníky, Krakov, Panoší Újezd, Slabce a Všetaty.


Opravy vodní elektrárny Bukovec
Opravy vodní elektrárny Bukovec
Opravy vodní elektrárny Bukovec
Opravy vodní elektrárny Bukovec

Opravy vodní elektrárny

Oprava povodňových škod na malé vodní elektrárně Bukovec


Kanazilační sběrač - Plzeň
Kanazilační sběrač - Plzeň

Kanazilační sběrač - Plzeň

Novostavba 2.etapy výstavby páteřního kanalizačního sběrače odvádějícího odpadní vody z Koterova, Božkova a Bručné.

Top