O nás

O společnosti SUDOP Project Plzeň

Historie

Firma SUDOP je společností s dlouholetou tradicí. Byla založena již v roce 1953 jako Státní ústav dopravního projektování. V květnu 1992 vznikla oddělením od pražského centra firma SUDOP Plzeň a. s. Z důvodu odlišení od firmy SUDOP Praha a.s. rozšířila společnost v roce 2004 svůj název na SUDOP Project Plzeň a.s.


Základní údaje

SUDOP Project Plzeň a. s. poskytuje kompletní servis pro investiční záměry od formulace tohoto záměru až po realizaci stavby v oboru pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, realizační dokumentace, dokumentace pro výběrová řízení, dokumentace skutečného provedení) včetně jejich projednání s příslušnými správci a organizacemi dle platných zákonů a směrnic.

Mezi hlavní činností společnosti patří rovněž pozemní, dopravní a inženýrské stavitelství. Zvláštním zaměřením jsou rekonstrukce historických památek

Současně nabízíme komplexní služby v oboru správy nemovitostí a facility managementu, zastupování vlastníků a ochranu jejich zájmů.

Společnost SUDOP Project Plzeň a. s. má od roku 2001 registrovanou ochrannou známku loga firmy, současně je řádným členem asociace konzultačních inženýrů CACE a členem Hospodářské komory. Ve společnosti je zaveden a udržován již od roku 2000 systém jakosti dle standardu ČSN EN ISO 9001:2001.

Strategie společnosti směřuje k poskytování kvalitních komplexních služeb na základě odborné úrovně a zkušeností zaměstnanců, osobní odpovědnosti a flexibility. Zaměření na zákazníka je základním cílem a hlavní vizí naší společnosti. Spokojený zákazník v tomto druhu podnikání přináší dobré jméno společnosti a dobré jméno přivádí nové zákazníky. Snaha plnit přání zákazníka nad jeho očekávání nutí společnost k neustálému zvyšování kvality práce a současně k trvalému prohlubování odbornosti svých zaměstnanců.

Top