Kontakty

SUDOP Project Plzeň a. s.

Plachého 35, 301 25 Plzeň

Právní forma: akciová společnost
Zapsaná: dne 1. 5. 1992 u Krajského soudu v Plzni, oddíl B 199

IČ: 45359148
DIČ: CZ45359148

ID datové schránky: 6g8sq24

Bankovní spojení společnosti:
Komerční banka a.s, Plzeň
č.ú. 4832440277/0100

E-mail: sudop@sudop-plzen.cz
Tel.: 377 328 106


Poučení: Uvedené kontakty slouží pouze pro informaci partnerům a je výslovně zakázáno je využívat pro rozesílání nevyžádané pošty a reklamy a to všemi způsoby včetně elektronické pošty.

MUDr Jindřich. Sitta
ředitel společnosti
sitta@sudop-plzen.cz


Libuše Sittová
předsedkyně představenstva a ekonom
libuse.sittova@sudop-plzen.cz

Hana Štádlíková
správa nemovitostí
hana.stadlikova@sudop-plzen.cz


Věra Vitáková
asistentka ředitele, administrativa
vera.vitakova@sudop-plzen.cz

Projekce

Pozemní stavby

Michala Bartoňová
michala.bartonova@sudop-plzen.cz


DiS. Jaromír Pavlů
jaromir.pavlu@sudop-plzen.cz

Vodohospodářské stavby

Jan Česal
jan.cesal@sudop-plzen.cz


Petr Krátký
petr.kratky@sudop-plzen.cz

Dopravní stavby

Jan Miška
jan.miska@sudop-plzen.cz


Ing. Karel Nolč
karel.nolc@sudop-plzen.cz

Projektant vodohospodářských staveb

Ing. Stanislav Diviš
tel: 737 035 838
e-mai: stanislav.divis@sudop-plzen.cz

Top