Dopravní kolejové stavby

Dopravní kolejové stavby

Beroun

ČD DDC, Železnorudsko-zkvalitnění dopravní infrastruktury

Rekonstrukce výhybek a kolejí v žst. Špičák, Ž.Ruda-město a Ž.Ruda-centrum s výstavbou nových nástupišť v žst. Ž.Ruda-město a Ž.Ruda-centrum včetně úprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a sítí SEE


Oprava střechy Konopiště
Oprava střechy Konopiště

ČD DDC, Předelektrizační úpravy H.Dvořiště-Č.Budějovice

Předelektrizační úpravy TÚ 1691 v délce cca 70 km (přestavby jednotlivých žst. a zastávek, návrhy sanací a rekonstrukcí traťových úseků včetně odvodnění, výstavba nových budov SRZZ včetně vodovodů, řešení elektroinstalace, plynoinstalace, kanalizace a ČOV, zajištění přívodů el.energie, plynu, provizorní zabezpečovací zařízení, přeložky a úpravy tras kabelů SZT, SSZT, OSŽT, SEE a dalších mimodrážních správců, rekonstrukce případně návrh nových přejezdů, propustků, mostů, nástupišť včetně řešení POV, výlukové činnosti, provizorních přístupů na jednotlivá staveniště, …)


Kostomplaty - historické centrum

ČD DDC, Rekonstrukce koleje v km 45,118 až 47,000 na trati Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev

Rekonstrukce železničního spodku a svršku trati v úseku žst.Popelín-žst.Počátky Žirovnice včetně úprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, sítí SEE, trakce, přejezdů a propustků.


Opava - Klášter Marianum

Rekonstrukce koleje km 34,775 až 38,291 na trati Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev

Rekonstrukce železničního spodku a svršku trati v úseku žst.Jarošov-výh.Kamenný Malíkovv s rekonstrukcí nástupiště v zast.Bednárec včetně úprav sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, sítí SEE, trakce, přejezdů a propustků.


Projekt domů pro postižené oosoby

Komplexní rekonstrukce výhybek spádoviště v žst. České Budějovice

Rekonstrukce kolejiště třídícího nádraží včetně kolejových brzd, žel. spodku a svršku, odvodnění a osvětlení v rámci zavedení zabezpečovacího zařízení KOMPAS 3.

Top