Dopravní nekolejové stavby

Dopravní nekolejové stavby

Dolní Jadruž
Dolní Jadruž
Dolní Jadruž
Dolní Jadruž

Dolní Jadruž - polní cesta HPC 1

Popis: rekonstrukce a oprava stávající polní cesty v extravilánu vč. výsadby nové zeleně.


Na Jíkalce - Plzeň
Na Jíkalce - Plzeň
Na Jíkalce - Plzeň
Na Jíkalce - Plzeň

Na Jíkalce - Plzeň

Novostavba stezky ve společném provozu chodců a cyklistů v intravilánu města Plzně.


Rychtářka
Rychtářka
Rychtářka

Rychtářka

Novostavba parkovací plochy, chodníků, dešťové kanalizace vč. ORL, novostavba veřejného osvětlení, výsadba nové zeleně.


Nerudova - Stříbro
Nerudova - Stříbro
Nerudova - Stříbro

Nerudova - Stříbro

Novostavba místní komunikace s propojením místních komunikací ul. Soběslavova a Nerudova v intravilánu města, novostavba kanalizace, přeložky sítí, novostavba autobusové zastávky.


Strakonice
Strakonice
Strakonice
Strakonice

Strakonice

Novostavba parkovací plochy v intravilánu města Strakonice v památkové zóně města.


Švédský vrch
Švédský vrch
Švédský vrch
Švédský vrch

Švédský vrch

Rekonstrukce místních komunikací ul. Šimáčkova, Ke Kaštanům, Železničářů a Hermannova, nově řešeno jako návrh obytných zón, rekonstrukce veřejného osvětlení.


Těchlovice
Těchlovice
Těchlovice

Těchlovice

Novostavba stezky ve společném provozu chodců a cyklistů + novostavba chodníku v extravilánu obcí, propojení Stříbro – Těchlovice, podél sil. II/230, novostavba části dešťové kanalizace v obci Těchlovice.


Zlatý vrch
Zlatý vrch
Zlatý vrch
Zlatý vrch
Zlatý vrch
Zlatý vrch
Zlatý vrch
Zlatý vrch

Zlatý vrch

Rekonstrukce místních komunikací vč. novostavby nových parkovacích stání v intravilánu města Cheb sídliště Zlatý Vrch, novostavba dešťové kanalizace, překládky inženýrských sítí, rekonstrukce veřejného osvětlení.

Top